mar 28

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz beneficjentów projektu  “Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja III” w okresie od 09.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Dowóz będzie odbywał się średnio 18 dni w miesiącu zgodnie z harmonogramem dowozu sporządzonym do 27 dnia miesiąca poprzedzającego dowóz.

Trasa dowozu będzie wynosiła średnio 50 km dziennie. Dowóz będzie rozliczany ryczałtem.

Oferty prosimy składać do dnia 04.04.2019 r. w biurze PSONI Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content