Formy wsparcia

Klub Terapeutyczny oferuje osobom z niepełnosprawnością intelektualną po zakończeniu obowiązku szkolnego udział w terapii zajęciowej podzielonej na:

Ergoterapię:

– ogrodnictwo (prace ogrodnicze i porządkowe na placu przy budynku PSONI, koszenie i przycinanie trawy, zamiatanie ścieżek, pielęgnacja klombów, mini-uprawy – wykonywanie prac typu sianie, sadzenie, pielenie),

– garncarstwo i ceramikę (wyrabianie naczyń ozdobnych z gliny, zdobienie przedmiotów ceramicznych),

– stolarstwo (prace w drewnie, wykonywanie drobnych przedmiotów użytkowych z drewna),

– hafciarstwo (wykonywanie haftów płaskich),

– tkactwo (tkanie na mini-krośnie, na ramkach, wyplatanie makram),

– krawiectwo (reperowanie odzieży, szycie rzeczy użytkowych, prace z filcu),

– kaletnictwo (tworzenie wyrobów ze skóry),

– praca przy komputerze (przepisywanie tekstów, komputerowe opracowywanie kart okolicznościowych i świątecznych, projektowanie i wykonywanie zaproszeń, wizytówek, praca z wykorzystaniem Internetu)

Socjoterapię:

– terapię ruchem(ćwiczenia oddechowe, poranne, rytmika i taniec, tańce w kręgu, przygotowanie i estetyczne podanie prostych poczęstunków, imprezy integracyjne),

– rekreację (silwoterapię – oddziaływanie pięknem przyrody, spacery po parku, spacery po lesie, spacery po mieście, zwiedzanie, oglądanie występów artystycznych organizowanych przez społeczność lokalną, wycieczki organizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami beneficjentów projektu),

– ludoterapię/zabawoterapię (czynności manipulacyjne, gry tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne).

 Arteterapię:

– rysunek za pomocą zróżnicowanych technik plastycznych,

– rzeźbę (prace w masach plastycznych, papieroplastyka),

– grafikę (gipsoryt, linoryt, monotypia, druk),

– malarstwo (z wykorzystaniemmiędzy innymi farb plakatowych, akwareli, farb olejnych, farb do szkła),

– filmoterapię (projekcję, nagrywanie filmów),

– sztuki użytkowe (witraż, fotografia, collage),

– zdobnictwo i dekoratorstwo (ikebana, dekoracje okolicznościowe, zdobienie przedmiotów użytkowych),

– muzykoterapię (muzykoterapia aktywna – śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacje, muzykoterapia bierna, receptywna – słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja),

– biblioterapię (słuchanie tekstów biblioterapeutycznych, praca z książką, głośne czytanie tekstu, ciche czytanie, słuchanie nagranego tekstu, rozmowa o czytanym tekście, rozmowa o bohaterach i ocena ich zachowania, proponowanie innego zakończenia, wykonywanie ilustracji do czytanego tekstu, wcielanie się w rolę głównego bohatera i odgrywanie tej roli).

Skip to content