O projekcie

Klub Terapeutyczny funkcjonuje od 02.01.2014 r. Jest  placówką umożliwiającą dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, udział w terapii zajęciowej (ergoterapii, socjoterapii i arteterapii).

01.04.2022 r. PSONI Koło w Staszowie rozpoczęło realizację projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV” (II okres finansowania) współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 Sięgamy po sukces.

Termin realizacji projektu 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Całkowite koszty projektu: 266 718,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 248 047,74 zł

Wkład własny PSONI Koło w Staszowie: 18 670,26 zł

W projekcie uczestniczy  12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami narządu ruchu, autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności, którzy nie są uczestnikami  WTZ oraz ŚDS.

Harmonogram działań w ramach projektu:

działanie termin realizacji
Rekrutacja beneficjentów projektu kwiecień 2023 r.
Opracowanie IPD kwiecień 2023 r.
Realizacja IPD kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
Zakup materiałów do zajęć kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
Ewaluacja IPD marzec 2024 r.
Promocja projektu kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
Monitoring kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
Obsługa administracyjna projektu kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
Podsumowanie realizacji projektu marzec 2024 r.
Dowóz beneficjentów projektu kwiecień 2023 r. – marzec 2024 r.
Skip to content