Blog
kw. 01

Trwa rekrutacja do projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV” współfinansowanego ze środków PFRON

Od 01.04.2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie prowadzi nabór do projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV” współfinansowanego ze środków PFRON realizowanego w terminie 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.  (konkurs 1/2021 Sięgamy po sukces).

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w dniach 02-03.04.2022 r. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.

Warunki rekrutacji:

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby  z niepełnosprawnością intelektualną:

–  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– ze schorzeniami narządu ruchu, autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności,

– nie będące uczestnikami WTZ i ŚDS.

Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne z rodzin  dysfunkcyjnych, których rodzice/prawni opiekunowie zadeklarują potrzebę udziału ich dzieci w proponowanej formie wsparcia.

Etapy rekrutacja do projektu:

  1. W dniach 02-03.04.2022 r. w siedzibie PSONI Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów będą przyjmowane zgłoszenia chęci udziału w projekcie poprzez przedłożenie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. W dniach 03-05.04.2022 r. terapeuta dokona diagnozy funkcjonalnej osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.
  3. 05.04.2022 r. na podstawie przeprowadzonej diagnozy Zespół Projektowy (koordynator projektu, terapeuta) wyłoni 12 osobową grupę BO, którzy przystąpią do udziału w projekcie 4. 08.04.2022 r. (w siedzibie PSONI Koło w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23) 12 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie podpisze deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie w zakresie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wymaganą dokumentację podpiszą rodzice lub prawni opiekunowie.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content