Blog
gru 05

Zwiększenie dofinansowania

W celu  przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia PFRON zwiększył dofinansowanie projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV”, umowa  nr  ZZO/000111/13/D z dnia 27 kwietnia 2022 r. (I okres finansowania), termin realizacji 01.04.2022 r.– 31.03.2023 r. o 19 006,80 zł.

Całkowita wartość projektu: 256 656,12 zł

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 240 020,67 zł

Wkład własny PSONI Koło w Staszowie: 16 635,45 zł

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content